Skriv ut

Om avbruddsytelsene

Ny modell for avbruddsytelsene fra 2011

Det er to forskjellige kompensasjonsgrader for sykehjelp

Kompensasjonsgraden er relatert til legens brutto praksisinntekt ved både inntekts- og utgiftskompensasjon og inkluderer ytelser som mottas fra andre instanser og som det gjøres fradrag for ved beregning (f.eks. sykepenger fra Nav, basisgodtgjørelse som opprettholdes etc)

  • Inntektskompensasjon beregnes til 45 prosent for leger autorisert før 1.1. 1993
  • Inntektskompensasjon beregnes til 35 prosent for leger autorisert etter 1.1. 1993  

Disse avbruddsytelsene skjermes og gir ”høyeste” sats:

  • Fødselsstønad
  • Adopsjonsstønad
  • Pleiepenger
  • Sykehjelp til medlemmer autorisert etter 1.1.1993 som har sykdommer som medlemmet kan dokumentere har ført til reservasjon eller avslag på søknad om sykeavbruddsforsikring i privat forsikringsselskap.

Avbruddsytelser for vikar i privat legepraksis