Skriv ut

Om SOP

SOP yter bidrag til privatpraktiserende leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) ble opprettet 1.1 1965 etter forhandlinger mellom Den norske lægeforening og Sosialdepartementet.

SOP er en selvstendig juridisk enhet, organisert som stiftelse.

SOPs virksomhet er regulert av egne vedtekter, og står under tilsyn av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Legeforeningens sekretariat er forretningsfører.

Medlemmer: Alle som driver eller har drevet legevirksomhet i Norge og vært medlem av folketrygden i minst tre år.