Skriv ut

Alderspensjon

Med virkning fra 1.1. 2011 er alderspensjon forbeholdt leger autorisert FØR 1.1.1993

 • Ingen fast pensjonsalder, men fleksibelt uttakstidspunkt
 • Pensjonen øker for hver måned pensjonsuttaket utsettes
 • Ingen avkorting for inntekter ved siden av
 • Opptjeningstiden stanser ved uttak av alderspensjon selv om man fortsetter å drive legevirksomhet
 • Pensjonen samordnes med tjenestepensjoner (bortsett fra pensjon opptjent gjennom Legeforetakenes pensjonsordning, LP-ordningen)
 • Pensjonen samordnes ikke med pensjon fra folketrygden eller fra privat pensjonssparing (som ikke er opptjent gjennom arbeidsforhold)

Ytelsen økes med 55 % av p-ref (for 2016 kr 45 925)  for hvert barn under 18 år som medlemmet har forsørgeransvar for

Fleksibelt uttak: eksempler ved uttak i 2016

Livsvarig alderspensjon opphører som valgalternativ 
(klikk over for å lese mer)

 • Ti års alderspensjon
  • Fra fylte 62 år: kr 169 255
  • Fra fylte 67 år: kr 199 565
  • Fra fylte 70 år: kr 225 200

 • Alderspensjon til fylte 77 år:
  • Fra fylte 62 år: kr 121 576
  • Fra fylte 67 år: kr 199 565
  • Fra fylte 70 år: kr 303 022