Legeforetakenes pensjonsordning

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Den norske legeforening inngikk høsten 2008 samarbeidsavtale med Storebrand om ny tjenestepensjonsordning for private legevirksomheter - Legeforetakenes pensjonsordning (LP).

 

 
Avtalen omfatter skattemessig gunstig tjenestepensjonsordning for privatpraktiserende leger. Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom denne ordningen holdes utenfor ved beregning av pensjoner fra SOP.

 

Trykk her for egen nettside med innmeldingsportal