Sykeavbruddsforsikring

Marsh AS administrerer sykeavbruddsforsikringen på vegne av SOP og Tryg. Forsikringen er etablert gjennom en samarbeidsavtale mellom SOP og Tryg, og er en kollektiv forsikring.

 

 

 

Henvendelser vedr. sykeavbruddsforsikringen i Tryg kan rettes til SOPs representant Marsh AS, som administrerer forsikringsordningen. Marsh nås via e-post til sop@mmc.com eller telefon 22 00 95 84.

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Tryg. Forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko.

 

Kontaktinformasjon for å melde skade/sykdom: Tryg Forsikring