Skriv ut

Stønad ved død

Engangsstønad ved død er den eneste ytelsen som tilstås uavhengig av hvilke type legevirksomhet medlemmet har utøvd. Alle etterlatte etter lege i Norge kan således ha rett til ytelsen

Utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp til etterlatt ektefelle/samboer/registrert partner/barn under 20 år ved full opptjeningstid, 35 års legevirksomhet i Norge. Avkortes forholdsmessig ved kortere opptjeningstid.

  • 2 G = kr 180 136  ved dødsfall i 2016
    (kr 176 740 ved dødsfall i 2015)

Dersom legen ikke har ektefelle/registrert partner eller barn under 20 år, ytes 0,5 G til boet

  • 0,5 G = kr 45 034 ved dødsfall i 2016
    (kr  44 185 ved dødsfall i 2015)

Se vedtektenes kapittel 15 for mer informasjon, herunder vilkår for rett til gjenleveende samboer.

Søknadsskjema