Skriv ut

Supplerende ordninger

Sykeavbruddsforsikring i Tryg

klikk på lenken over for mer informasjon

Forsikringen er etablert gjennom en samarbeidsavtale mellom SOP og Tryg, og er en kollektiv forsikring.

Legeforetakenes pensjonsordning

klikk på lenken over for komme til nettsiden 

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Den norske legeforening inngikk høsten 2008 samarbeidsavtale med Storebrand om ny tjenestepensjonsordning for private legevirksomheter - Legeforetakenes pensjonsordning (LP).

Avtalen omfatter skattemessig gunstig tjenestepensjonsordning for privatpraktiserende leger. Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom denne ordningen holdes utenfor ved beregning av pensjoner fra SOP.

Ordningen har egen nettside med innmeldingsportal (klikk på overskriften)