Skriv ut

Sykeavbruddsforsikring i Tryg

Leger kan også bli syke

Som næringsdrivende lege må du være ekstra oppmerksom på den økonomiske risikoen du løper dersom du blir syk og må være borte fra praksisen.

Du har ingen arbeidsgiver som sikrer deg lønn ved sykdom, og sykepengene fra folketrygden er lavere for næringsdrivende enn for arbeidstakere. I tillegg er du sannsynligvis ansvarlig for driftsutgifter som fortsetter å løpe – med mindre du får tak i vikar som overtar ansvaret for utgiftene.

Leger trenger å sikre seg bedre SOP har derfor opprettet en sykeavbruddsforsikring gjennom Tryg. SOP anbefaler sine medlemmer å se på sitt forsikringsbehov.
Hvem kan kjøpe forsikring? Privatpraktiserende leger under 62 år. Forsikringen kan beholdes til utløp av det forsikringsåret en fyller 70 år.
Spørsmål? Henvendelser kan rettes til SOP Sykeavbruddsforsikring;
Telefon: 22 00 95 84
E-post: sop@mmc.com

Bestill forsikring via Marsh/Tryg:
Kontakt SOP direkte E-post: sop@legeforeningen.no

Finn ditt forsikringsbehov

For utfyllende informasjon

Forsikringsdokumenter