Legehelse

Les mer om blant annet det landsdekkende støtteapparatet - Kollegastøtte - som nå også inneholder en egen avtale for leger med rusproblemer, våre årlige Seniorseminar, LEFO - Legeforskningsinstituttet og ressurssenteret Villa Sana.