Legehelse

Les mer om Legeforeningens kollegiale helse- og omsorgstilbud - som nå også inkluderer en egen avtale for leger med rusproblemer