LEFO - Legeforskningsinstituttet

LEFO har siden 1993 forsket på:

 

  • Legers helse, livskvalitet og arbeid
  • Samfunnsmessige og organisatoriske betingelser for god profesjonsutøvelse
  • Holdninger, etikk og prioritering
  • Legerollen i endring

 

LEFO er i hovedsak finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), med en andel fra Den norske legeforening.

 

Les mer om LEFO på deres nettside her