Støttekollega

I en periode med påkjenninger - være seg privat eller profesjonelt - er støttekollegenes oppgave å gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning. Drøyt 90 erfarne leger er i dag støttekollegaer.

 

En som lytter.PNG

 

Det landsdekkende støtteapparatet finansieres av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger. Tilbudet er å forstå som en utstrakt hånd, fra kollega til kollega. Tilbudet kan gis til alle leger og medisinstudenter, og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen. Man står også fritt til å kontakte støttekollega i annet fylke enn sitt eget.

 

Les mer om ordningen på Legeforeningens hjemmesider