Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet.

 

Viktig informasjon

Kurs i uke 14 og 17 er avlyst.

Ut april - i første omgang - vil det i stedet for dagsrådgivninger på Villa Sana tilbys telefon eller Teams (sikker skypeløsning) samtaler på inntil 2,5 timer. Det vil kunne avtales oppfølgingssamtale.Ta kontakt på mail: VillaSana@modum-bad.no

 

 

 

Kurs og reiseutgifter dekkes av Den norske legeforening og SOP.

 

Les mer om kurs- og rådgivningstilbudet her