Villa Sana

Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet.

 

Viktig informasjon

Fra siste uken i april er det igjen åpnet for dagsrådgivninger på Villa Sana (Modum Bad), i Oslo og i Bergen. Det vil også tilbys telefon- eller videorådgivninger på inntil 2,5 time. Vi vil i tillegg være tilgjengelige for kortere støtte- og rådgivningstelefoner. Henvend deg på mail til: VillaSana@modum-bad.no  

 

imagedexa.png

 

 

Kurs og reiseutgifter dekkes av Den norske legeforening og SOP.

 

Les mer om kurs- og rådgivningstilbudet her