Anne Hansen er selvstendig næringsdrivende og blir sykmeldt fra fastlegepraksisen sin

 

  • Pasientliste: 1 250
  • Brutto omsetning: kr 1 600 000 i 2020

  

  • Hun har kollegial vikarordning i starten av sykefraværsperioden. Likevel har hun ikke rett til utgiftskompensasjon fra SOP. Dette skyldes at basisgodtgjørelsen, som hun har rett til å opprettholde fra kommunen (fordi hun har vikar i praksisen), overstiger slik kompensasjon fra SOP. Etterhvert må hun skaffe egen vikar, og annonserer etter vikar på legejobber.no  - SOP dekker annonseutgifter. Hun får napp og vikaren dekker driftsutgiftene gjennom praksisleie.

 

Inntektskompensasjon

 

1 600 000*45 %             = 720 000

- 80 % av 6 G fra Nav       486 485

fra SOP                           = 233 515

 

(Kr. 640 per dag ved 100 prosent ytelse)

 

Utbetales også for lørdager og søndager.

 

Utgiftskompensasjon

 

1 600 000*35%             = 560 000

- basisgodtgjørelse          701 750  = 0 fra SOP