Jeg er syk, hva gjør jeg?

Du søker om sykehjelp ved å bruke eget søknadsskjema. På side to står det hvilke vedlegg SOP trenger for å behandler søknaden.

 

Vær OBS på beregningsgrunnlaget dersom du nylig har startet i privat praksis, eller forrige års inntekter ikke er representative for praksisen du nå er sykmeldt fra.

 

For å ha rett til sykehjelp må du være minst 50 prosent sykmeldt i din private legepraksis.

 

I tillegg er det som hovedregel en forutsetning at du har rett til sykepenger i folketrygden. Dette enten beregnet for næringsdrivende eller for arbeidstakere hvis du driver praksisen gjennom aksjeselskap som du er ansatt i.

 

Det er 16 dagers karenstid. Det betyr at du ikke får sykehjelp for de første 16 dagene der du er minst 50 prosent sykmeldt.