Søknadsfristen for å søke om sykehjelp?

Søknadsfristen er seks måneder fra første fraværsdag. Dette betyr at du ikke får utbetalt sykehjelp for lenger tid tilbake enn seks måneder fra søknaden ble mottatt hos SOP.

 

I svært spesielle tilfeller, der legen har vært så syk at vedkommende ikke har vært i stand til å søke, kan SOPs styre innvilge sykehjelp for tidsrom lenger tilbake i tid.

 

Hvis du på grunn av din helsetilstand har problemer med å få ordnet med søknadspapirene, er det viktigste at du sender selve søknaden i tide. Så kan du heller ettersende vedleggene SOP trenger for å behandle søknaden. Og du må gjerne ringe oss, så kan vi gi deg råd om hvordan dette kan ordnes.