SOP tilstår stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med adopsjon

Ytelsen bidrar til å kompensere tapt praksisinntekt under adopsjonspermisjon til dekning av utgifter og inntektsbortfall.

Ytelsen beregnes tilsvarende ordningens fødselsstønad.

Ytelsen tilstås for tilsvarende stønadsperiode og med tilsvarende gradering som fastsatt i vedtak fra Nav.

For beregning av adopsjonsstønad for vikar i privat praksis se egne retningslinjer.