Adopsjonsstønad for vikar

Dersom vikariatet har hatt varighet av mindre enn tre måneder før adopsjonstidspunktet, ytes ikke adopsjonsstønad.

 

Hvis du har vært vikar i minst tre måneder, har du rett til ordinær stønad inntil utløpet av avtalt vikarperiode. Les mer om ordinær adopsjonsstønad her.

 

Søknadsskjema finner du her.