Pleiepenger/opplæringspenger for vikar

Dersom vikariatet har hatt varighet av mindre enn tre måneder før fraværet, ytes ikke pleiepenger. Ellers ordinær stønad inntil utløpet av avtalt vikarperiode. Les mer om ordinær beregning av pleie-/opplæringspenger her.

 

Søknadsskjema finner du her.