Vikarer som har hatt et vikariat av minst tre måneders forut for fravær kan ha rett til svangerskapspenger

Se ordinær svangerskapspenger for nærmere detaljer