Fødselsstønad

Du må ha vedtak om enten foreldrepenger eller fedrekvote fra Nav for å få fødselsstønad fra SOP.

 

Det er derfor viktig at du søker Nav først . Du kan graderer uttaket ved å kombinere med jobb. Du kan også utsette uttak pga jobb, men det er viktig at du følger opp frister i Nav for ikke å miste rett til stønad både fra Nav og fra SOP

Fødselsstønad fra SOP kommer som tillegg til foreldrepenger eller fedrekvote fra Nav

 

Stønaden skal bidra til å kompensere tapt praksisinntekt samt løpende driftsutgifter under fravær fra praksis i forbindelse med fødsel