Hvordan søker du?

Du må søke om pleiepenger eller opplæringspenger på eget søknadsskjema. På side to står det hvilken dokumentasjon SOP trenger.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er seks måneder fra første fraværsdag. Dette betyr at det ikke tilstås stønad for lenger tid tilbake enn seks måneder før søknaden kom inn til ordningen.