Hvordan søker jeg om svangerskapspenger?

Du søker om svangerskapspenger ved å bruke vedlagte søknadsskjema. På skjemaets side 2 står det hva SOP trenger av dokumentasjon.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er seks måneder fra første fraværsdag. Dette betyr at du ikke får utbetalt stønad for lengre tid tilbake enn seks måneder fra søknaden er mottatt i ordningen.