Legeforetakenes pensjonsordning

Økte sparemuligheter innen skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra 1.1.2019. Nå kan selvstendig næringsdrivende - og de som er eneste ansatt i eget AS - øke sparesatsen til 7 prosent.

 

Skattefavorisert sparing til alderspensjon gjelder for næringsinntekt mellom kr 96 883 (1G) og kr 1 162 600 (12G).

 

Din avtale i Legeforetakenes pensjonsordning oppdateres ved at du ber om maks sparing i e-post til otp@storebrand.no . Du vil da motta e-post med et dokument som du signerer elektronisk (med BankID), og avtalen vil oppdateres med endringen.

 
Avtalen omfatter skattemessig gunstig tjenestepensjonsordning for privatpraktiserende leger. Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom denne ordningen holdes utenfor ved beregning av pensjoner fra SOP.

 

 KONTAKTPUNKT VED:

 TELEFON 

 E-POST

 Etablering av tjenestepensjon 

 Tel 22 31 52 77

 bedrift@storebrand.no

 Spørsmål om eksisterende avtale

 Tel 22 31 55 50 

 otp@storebrand.no

 

 

Nærmere informasjon om ordningen og skjema som kan sendes inn for å bli kontaktet - se www.storebrand.no/legeforeningen