SOP har følgende pensjonstyper

For medlemmer

  • Alderspensjon (for medlemmer autorisert før 1.1.1993)
  • Uførepensjon

 

For etterlatte etter medlemmer

  • Barnepensjon
  • Ektefellepensjon (for etterlatt født før 1.1.1965 som er etterlatt etter medlem autorisert før 1.1.1993)
  • Engangsstønad ved død (trykk for egen side)

 

Gabler Pensjonstjenester AS

Gabler forvalter alt det praktiske knyttet til beregning og utbetaling av pensjon for Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). De kan kontaktes på tel: 24 13 07 01 eller per e-post: sop@gabler.no

 

Medlemsportalen

Du finner korrespondanse fra Gabler ved å logge deg inn HER. I menyen øverst til høyre velger du Innboks og da får du opp dokumenter som er lagt ut til deg i medlemsportalen.