Hvem kan få alderspensjon fra SOP?

For å ha rett til alderspensjon fra SOP, må du være autorisert som lege i Norge før 1.1.1993.

 

Du velger selv når du ønsker å starte uttaket og ønsket utbetalingsperiode.

 

Alderspensjonen fra SOP samordnes med all tjenestepensjon (bortsett fra pensjon opptjent gjennom Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand). Dette gjelder også når pensjon tas ut fra SOP før det foreligger rett til uttak av tjenestepensjon.

 

SOP tilstår ikke gradert alderspensjon - unntatt i de tilfeller der du også mottar gradert uførepensjon. 

 

Dersom du har barn under 18 år, som du har forsørgeransvar for, økes alderspensjonen fra SOP med 55 prosent av pensjonsreferansen* (i 2023 kr 55 440).

 

*Pensjonsreferansen er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser, og for størrelsen på ytelsene.

  •   Fastsettes av SOPs styre en gang per år - med virkning fra 1. januar året etter. 
  •   Pensjonsreferansen for 2023 utgjør kr 100 800.

 

Det gis ikke alderspensjon til en person som mottar uførepensjon etter en uføregrad på 100 prosent.