Kan du kombinere arbeid og alderspensjon?

Du kan fritt kombinere alderspensjon fra SOP med videre næringsvirksomhet i privat praksis - uten at pensjonen blir redusert. Dette gjelder også for alderspensjon utbetalt fra Nav.

 

Derimot kan du ikke ha arbeidsforhold med medlemskap i en privat eller offentlig tjenestepensjonsordning. Slike arbeidsforhold må være avsluttet - og du må være utmeldt av pensjonsordningen - for rett til uttak av alderspensjon fra SOP. (Unntak gjelder for Legeforetakenes pensjonsordning i Storebrand). 

 

Ved uklarhet - ta gjerne kontakt med SOP.