Du kan starte uttak av alderspensjon fra SOP fra måneden etter fylte 62 år

For å ha rett til alderspensjon fra SOP, må du søke om alderspensjon fra alle tjenestepensjonsordninger du har opptjent rettigheter i. Du søker om alderspensjon ved å bruke vedlagte søknadsskjema. På skjemaets side 1 står det hva SOP trenger av dokumentasjon. 

 

Tjenestepensjon er pensjon der arbeidsgiver har spart til pensjon for sine ansatte. Dette kan være både offentlig tjenestepensjon, innskuddspensjon, ytelsespensjon og hybridpensjon, men ikke pensjon fra folketrygden.

 

Pensjoner fra SOP gis tidligst fra det tidspunkt det er opplyst om all tjenestepensjon du har opptjent rett til, og som SOP skal samordne med. Dette gjelder også eventuell tjenestepensjon der du ikke har rett til utbetaling fra samme tidspunkt som pensjonen fra SOP ønskes utbetalt. Det er derimot ikke krav om samtidig uttak fra folketrygden. 

 

Dersom det søkes om pensjon fra SOP før fylte 67 år, må det søkes om samordnet serviceberegning av tidligere opptjente pensjonsrettigheter som ikke kommer til utbetaling før ved fylte 67 år. 

 

Pensjonen utbetales tidligst f.o.m. måneden etter mottatt søknad.