Se bruttonivåer og beregn din alderspensjon fra SOP

  • SOP samordner mot all pensjon opptjent gjennom arbeidsforhold (men ikke folketrygd, privat pensjonsparing eller pensjon oppspart gjennom Legeforetakenes Pensjonsordning i Storebrand)
  • Ved valg av utbetalingsperiode fra SOP som avviker fra utbetalingsperioden for tjenestepensjon, vil tjenestepensjon omregnes til tilsvarende utbetalingsperiode.
  • Se veilederen.

 

Brutto pensjonsbeløp FØR samordning i 2023:

Pensjonen som faktisk vil utbetales ETTER samordning finner du ved å legge inn dine øvrige pensjonsrettigheter i kalkulatoren

 

10 års alderspensjon

  • Fra fylte 62 år: kr 203 616
  • Fra fylte 67 år: kr 238 795
  • Fra fylte 70 år: kr 268 027

 

Alderspensjon til fylte 77 år

  • Fra fylte 62 år: kr 145 958
  • Fra fylte 67 år: kr 238 795
  • Fra fylte 70 år: kr 361 570

 

Pensjonen økes med 55 prosent av pensjonsreferansen* (i 2023 kr 55 440) for hvert barn under 18 år som du har forsørgeransvar for.

 

*Pensjonsreferansen er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser, og for størrelsen på ytelsene.

  • Fastsettes av SOPs styre en gang per år - med virkning fra 1. januar året etter. 

 

Pensjonsreferansen for 2023 utgjør kr 100 800.

 

 Trykk for KALKULATOR