Relevante lenker

Her finner du både eksterne nettsider, og nettsider fra legeforeningen.no som har særskilt relevans for leger i privat legepraksis - eller som av andre grunner er relatert til SOP.

 

Lenkene er samlet under følgende tema:

 

LOVER

  • Medlemmer av SOP kan anke til styret i SOP - 2 ganger. Dersom ikke vedtaket blir endret i medlemmets favør, vil videre anke gå til Trygderetten.
  • I forhold til inngåelse og oppløsning av ekteskap, er det mye å forholde seg til. Det kan være tema som formuesforhold, bidrag og pensjon. De fleste svar finner du i Lov om ekteskap.
  • Lov om folketrygd har som formål å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

 

PENSJON

 

PRIVAT PRAKSIS

  • Kjøp og salg av fastlegepraksis
  • Lånefondet for privat legepraksis
    • Fondets formål er å gi kreditt til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis. Søknadsskjema og vilkår finner du her.