Alderspensjon

Pensjon som utbetales fra en avtalt alder.

 

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller egen pensjonssparing.