Etterlattepensjon

Pensjon som utbetales dersom ektefelle/registrert partner eller forsørger dør.

 

Merknad: Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjonsordning og/eller annen forsikringsavtale.