Foreldrepenger

Foreldrepenger skal sikre inntekt til foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.