Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2016 kr. 92 576,-.