Opphørende alderspensjon

Pensjon som utbetales frem til en avtalt alder.