Pensjon

Regelmessig utbetaling av en opparbeidet økonomisk rettighet.