Pensjonsbeholdning

Oppspart alderspensjon i folketrygden.

 

Merknad: Omfatter personer som er født i 1954 eller senere. Personer født i 1954-1962 får alderspensjon beregnet etter både gamle og nye opptjeningsregler, og kan få inntektspensjon i den delen som beregnes etter nye regler