Pensjonstillegg

Tillegg som sikrer pensjon fra folketrygden tilsvarende minste pensjonsnivå for personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon.

 

Merknad: Tilsvarer det som tidligere het særtillegg, men beregnes på en annen måte.