Samordning

Når du har rett til flere pensjonsytelser samtidig fra forskjellige pensjonsordninger, skal det foretas en beløpsmessig samordning av pensjoner iht. Samordningsloven. Alderspensjon fra SOP skal f.eks. samordnes med offentlige og private tjenestepensjonsordninger (opptjent gjennom arbeidsforhold) bortsett fra pensjon opptjent gjennom Legeforetakenes pensjonsordning (LP-ordningen). 

 

Samordning innebærer at pensjonen fra SOP skal reduseres med samordningsfradrag, mens alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen utbetales fullt ut.

 

Alderspensjonen fra SOP samordnes ikke med pensjon fra folketrygden, eller fra privat pensjonssparing (som ikke er opptjent gjennom arbeidsforhold).