Avbrudd i privat praksis

SOPs avbruddsytelser gjelder for leger som driver privat, kurativ legepraksis på selvstendig og uavhengig måte. Det stilles visse krav til hvordan legen organiserer sin private legevirksomhet.

 

Se mer om dette nedenfor og i SOPs vedtekter, kapittel 4 Rettighetsavgrensning for avbruddsytelser, for mer detaljert gjennomgang. Organisering av legepraksis og rettigheter:

 

 

 

 

[1] Driftsavtale = kommunal fastlegeavtale eller fylkeskommunal avtale for legespesialister

 

* Se vedtektenes § 4-1, og 4-3 for nærmere detaljer