Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjemaer til ordningens ytelser, samt eget skjema for vikarannonse i forbindelse med sykefravær eller permisjon.

 

Send søknaden og vedlegg via sikker e-post.

 

Vi gjør oppmerksom på at SOPs søknadsfrist er seks måneder. Dette betyr at stønad ikke etterbetales lenger enn seks måneder tilbake i tid fra søknaden er mottatt.