Sykehjelp

Sykehjelp skal bidra til å kompensere tapt praksisinntekt samt løpende driftsutgifter under sykefravær i privat praksis.