Administrasjon

Legeforeningens generalsekretær er ordningens forretningsfører. Generalsekretær ved sekretariatet forvalter ordningen etter styrets retningslinjer og pålegg.

 

Forretningsfører har ansvar for å innhente den informasjon som er nødvendig for å fastsette om søkeren er berettiget til ytelse og størrelsen på ytelsen.


Ordningens midler skal forvaltes etter samme regler som gjelder for plassering av forsikringsfond i norske livsforsikringsselskaper. Med Arbeids- og sosialdepartementets samtykke kan midler anbringes på annen måte.