Når kan du ta ut alderspensjon?

Alderspensjonen fra SOP har ingen fast pensjonsalder, men fleksibelt uttak. Du kan tidligst starte uttak fra og med måneden etter fylte 62 år. Pensjonen øker imidlertid for hver måned pensjonsuttaket utsettes - frem til fylte 70 år.

 

Alderspensjonen fra SOP er en opphørende alderspensjon. Du kan velge om du ønsker alderspensjonen utbetalt over ti år, eller eventuelt til fylte 77 år. Pensjonen utbetales i henhold til den valgte utbetalingstiden, eller til og med måneden etter at medlemmet dør. 

 

Du kan ikke ta ut pensjon fra SOP samtidig som du står i stilling med medlemskap i tjenestepensjonsordning. Merk at du selv er ansvarlig for å søke om pensjon fra tjenestepensjonsordninger der du har opptjent rettigheter.

 

Alderspensjon fra SOP samordnes med tjenestepensjoner.