Barnepensjon

Når en som er medlem av SOP faller fra, kan barn og adoptivbarn ha rett til barnepensjon frem til fylte 20 år. Pensjonen kompenserer for inntektstapet etter avdødes arbeidsinntekt.