Sikker melding

Klikk her dersom du vil sende SOP en sikker melding. 

 

Sikker melding kan benyttes til å sende sensitiv informasjon. Du kan benytte den samme lenken for å ettersende vedlegg til allerede innsendt søknad. 

 

Du kan også sende søknad om pensjon via sikker melding. 

 

Når du har trykket på lenken må du først logge deg inn via Legeforeningen. Du logger enklest inn med Vipps, men kan også bruke telefonnummer.