Unngå inntektstap med sykeavbruddsforsikring i Storebrand

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år.

 

Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko. Du finner vilkårene her

 

Sjekk ditt forsikringsbehov og tegn forsikring ved å fylle ut kalkulatoren for sykehjelp.

 

Nærmere informasjon om ordningen les her eller se Storebrands nettsider.

 

Har du ikke rett til sykehjelp fra SOP, kontakt Storebrand for hjelp til manuell beregning og etablering. 

 

 Kontakt ved:

  E-post

 

Manuell beregning og etablering av nye avtaler

  bedrift@storebrand.no         

 

Spørsmål om eksisterende avtaler 

  otp@storebrand.no               

 

Melding om skade

  ufore.oppgjor@storebrand.no

 

Slik melder du sykdom

 

Har du vært sykemeldt utover avtalt karenstid på 16 dager, søker du om erstatning slik:

 

  1.  Fyll ut egenerklæringsskjemaet

  2.  Finn frem utfylt sykemelding del B og D, eller skjermbilde av elektronisk sykemelding

  3.  Send dette til Storebrand via sikker e-post

Alternativt send per post til Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker.