Unngå inntektstap med Sykeavbruddsforsikring for leger

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko. Du finner vilkårene her.

 

Hvordan finne forsikringsbehovet?

 

For leger med rett til sykehjelp fra SOP

1) Beregne forsikringsbehovet i sykehjelpskalkulatoren 

2) Bestill forsikringen nederst i sykehjelpskalkulatoren under Tegn forsikring i Storebrand

Har du allerede fått beregnet ditt dagpengebeløp: Bestill forsikringen her  
 

For leger uten rett til sykehjelp fra SOP*

Benytt kontaktskjema for bedrifter i Storebrand

E-post: bedrift@storebrand.no      

Telefon: 22 31 52 77


*) Dersom du er i tvil om du har rett til sykehjelp fra SOP – kontakt oss på

telefon: 23 10 90 00 eller e-post: sop@legeforeningen.no

 

 

Spørsmål om avbruddsforsikringen

 

Nye tilbud

Benytt kontaktskjema til bedriftsrådgiver i Storebrand

E-post: bedrift@storebrand.no      

Telefon: 22 31 52 77
 

Eksisterende avtaler

Bedriftsportalen (innlogging med BankID)

E-post: naeringsforsikring@storebrand.no

Telefon: 22 31 57 76
 

 

Slik melder du sykdom

 

Meld sykdom her 

Scroll ned til Sykeavbrudd – følg stegene som oppgis videre.