Unngå inntektstap med sykeavbruddsforsikring i Storebrand

 

Tegn forsikring hos Storebrand ved å fylle ut kalkulatoren for beregning av sykehjelp.

 

Privatpraktiserende leger under 62 år kan etablere sykeavbruddsforsikring i Storebrand, og forsikringen kan beholdes til fylte 72 år. Forsikringen har aldersdifferensiert premie, og premienivået er tilpasset den enkeltes risiko.

 

 Kontaktpunkt ved:

  E-post

  Telefon

 Tilbud og etablering

  bedrift@storebrand.no         

  22 31 52 77 

 Spørsmål om eksisterende avtaler 

  otp@storebrand.no               

  22 31 55 50 

 Melding om skade

  ufore.oppgjor@storebrand.no

 

Slik melder du sykdom

Har du vært sykemeldt utover avtalt karenstid (16 eller 30 dager), søker du om erstatning slik:

  1.  Fyll ut egenerklæringsskjemaet 
  2.  Finn frem utfylt sykemelding del B og D
  3.  Send dette til Storebrand via sikker e-post

Alternativt send per post til Storebrand Livsforsikring AS, Postboks 500, 1327 Lysaker. 

 

Nærmere informasjon om ordningen - se Storebrands nettsider.