Alderspensjonskalkulator

Beregning av årlig alderspensjon fra SOP - med fradrag for tjenestepensjon (opptjent gjennom arbeidsforhold). Ved valg av utbetalingsperiode fra SOP som avviker fra utbetalingsperioden for tjenestepensjon, vil tjenestepensjon omregnes til tilsvarende utbetalingsperiode.

 

SOPs alderspensjon er opphørende, f.eks. med tiårig utbetaling. Mens offentlige tjenestepensjoner alltid utbetales livsvarig. For at samordningen skal bli korrekt, må den livsvarige tjenestepensjonen omregnes som om den hadde vært utbetalt i samme tidsrom som pensjonen fra SOP.  Dette forklarer avviket mellom faktisk pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning og den pensjonen SOP samordner med.

 

NB! Pensjonsrettigheter som er oppspart gjennom Legeforetakenes pensjonsordning (LP-ordningen) holdes utenfor samordning ved beregning av pensjoner fra SOP. Denne skal derfor ikke legges inn i kalkulatoren.

 

  • Ved å holde musepekeren over ? kommer en forklarende tekst opp
  • Bruk tab-tasten for å oppdatere hver gang du legger inn nye tall i de ulike feltene

 

SOP tar forbehold om at kalkulatoren er veiledende og at faktisk beregnet pensjon fra SOP kan avvike fra det som fremkommer i kalkulatoren.