Folketrygden

Offentlig trygdeordning for personer som bor eller jobber i Norge, eller som tidligere har bodd eller jobbet i Norge.

 

Merknad: Mesteparten av folketrygden administreres av Nav.