Omsorgsopptjening

Har du små barn, kan du få pensjonsopptjening for omsorgsarbeid. Det samme gjelder hvis du tar deg av syke, eldre eller funksjonshemmede personer som har behov for pleie.