Pensjonsreferanse

Pensjonsreferanse er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser og for størrelsen på ytelsene i SOP. Pensjonsreferansen fastsettes av styret en gang i året, med virkning fra 1. januar det påfølgende året.

 

Pensjonsreferansen per 1.1.2017 er kr. 86 000,-.